Dráteníci to zaplatia 2

1. októbra 2022, rockiy, Nezaradené

Ako som písal v prvej časti a všetci to isto vieme, členstvo v ríši západu nám prináša veľa ekonomického profitu či blahobytu (aj keď nie je blahobyt ako blahobyt).

Blahobyt podľa prepočtov tých správnych ekonómov je iný, ako blahobyt podľa iných ekonómov.

Lebo keby sme občas čítali prepočty aj iných ekonómov, prišli by sme k iním číslam. Trochu by sme precitli a zistili, že to tak ružové nie je.

Len škoda, že sa väčšina slovenských voličov uspokojí a nechá sa žmýkať médiami (ktoré ovládajú finančné skupiny, ktoré sprostredkovane zamestnávajú státisíce slovákov a profitujú z ich nízkych miezd.) na nízke mzdy. (Áno, väčšina ľudí má nízke mzdy vo veľkej miere kvôli médiám ovládanych… – tie zmanipulujú verejnú mienku, že napríklad – slovensko stále musí dobiehať západ, alebo slovensko je len montážnou dielňou s nízkou pridanou hodnotou, alebo slovensko nemá tamto a tamto atď… preto musí mať väčšina podpriemerné mzdy.) A ľudia tomu uveria a sú stále v predklone. Záver – Veľmi veľa ľudí na Slovensku má nízke mzdy veľmi často preto, že nich profitujú finančné skupiny, ktoré ovládajú médiá a verejnú mienku. Toto sa prenáša aj do politiky a verejného života. Aj politika a verejný život sú stále v predklone a servilné ríši západu.

Keby to tak nebolo Slovensko by neuverilo drístom o tom, ako je výhodné členstvo v eurozóne. Lebo výhodné je to len podľa vhodných ekonómov, ktorých ponúkajú mainstreamové médiá zo zištných dôvodov, ako som už písal vyššie. Aby Slovensko stále nebolo len provinciou, muselo by porozumieť čo znamená byť členom EÚ či eurozóny.

A muselo by toto často analyzovať, minimálne na ročnej báze. Malo by analyzovať a vyvodzovať z toho závery. Malo by analyzovať heslá o výhodnosti členstva v eurozóne s plnou vážnosťou. Malo by analyzovať výhodnosť členstva v spoločných hraniciach EÚ, spoločnú bezpečnostnú politiku, spoločnú potravinovú bezpečnosť, spoločnú energetickú bezpečnosť, či toto všetko napríklad vytvára podmienky na rozvoj sebaurčenia, svojbytnosti, identity, územnej celistvosti…Možno sa to niekomu zdá prehnané, ale tak ako sme sa nedokázali poučiť z povojnového vývoja po ll. sv. vojne, čoho dôkazom je aj vojna kúsok od našich hranic, územná celistvosť krajiny môže vo svetle posledného vývoja byť ohrozená mnohými ďalšími faktormi, ktorým doteraz nebola venovaná dostatočná pozornosť, respektíve nebola venovaná žiadna pozornosť.

Preto by Slovensko, malo prehodnotiť rôzne stratégie bezpečnosti.Prvá sa núka stratégia energetickej bezpečnosti. Je ľahké povedať, že štát je zlý vlastník a preto treba privatizovať energetické podniky. Nakoniec zistíme, že aj súkromný vlastník robí zlé rozhodnutia a predáva ešte nevyrobenú energiu za nízke ceny (aj keď ešte pre firmu výhodne a so slušným profitom). Na konci dňa (nesprávna stratégia energetickej bezpečnosti) znamená, že síce elektrárne vyrábajú a predávajú so ziskom ale tisíc percentný nárast cien energií vyvolaný nesprávnym odhadom dostatku či nedostatku energie v časovom nesúlade, má pre ekonomiku celej krajiny devastačné následky.

Teda neexistencia správnej (keď sa musí zahrnúť do stratégie aj možnosť, že skolabuje či zlyhá trh s energiami /čo priznal aj R. Sulík a chlapci z Amsterdamu a okolia sa zabavia*/ len vtedy je dostatočne správna) stratégie energetickej bezpečnosti a krátkozraké sa vzdanie efektívneho dosahu nielen na energetickú bezpečnosť, ale aj na mnohé iné oblasti uvedené vyššie, má devastačné následky na chod a existenciu života krajiny, čo môže viesť k takému oslabeniu, že sa stane ľahkou korisťou a teritoriálnej celistvosť krajiny je veľmi vážne ohrozená a napadnutelná podobne, ako to možno vidieť neďaleko našich hranic. (Zámienka sa vždy nájde. Stačí, aby sa dostali k moci nejaký liberáli, či čo a potom hocikto môže povedať, že treba krajnu oslobodiť od zdrogovaných…).

Nič tomu nezabráni ani členstvo v ríši západu, pretože aj tam existuje (či chceme alebo nie) rivalita a každá krajina si chráni svoje ekonomické záujmy. A silní hráči s dobrými skúsenosťami a znalosťami manipulujú trh vo svoj prospech.

* A čo je to „trh“ ? A je niekedy vhodné aby trh skolaboval alebo zlyhal? A pre koho by prišlo vhod, keby trh skolaboval alebo zlyhal? A skolabuje či zlyhá trh pre všetkých rovnako? A dá sa skolabovaný trh zmanipulovať v nieči prospech? A je dobré keď je skolabovaný trh zmanipulovaný v nieči prospech takto upravený dlhší čas? A koľko sa za ten čas dá zarobiť? A bude treba dráteníkov dlho ťahať za nos, kým na to dôjdu? Ťažké otázky, že.

No možno ani nie. Možno je trh tá skvele sa baviaca družina napríklad z Amsterdamu a okolia. Vytvorili si vhodný klub zvaný burza, kde je vysoké členské a iné poplatky, má vlastné pravidlá a vedia sa dobre zabávať. A vždy je tam príjemná klíma a stále svieti slnko, vždy je čo piť či fajčiť. Nikdy neporušila žiadne zákony, iba kupujú a predávajú.

Je to skrátka iba malý nezbedný derivát demokracie.

Len, či chceme alebo nie, demokraticky vysieť na šnúrke gatí chlapcov z Amsterdamu a okolia nie je vždy pasia..